Activitati de transport În acest pachet de servicii sunt incluse următoarele tipuri de activităţi: Examinarea şi consilierea psihologică pentru: obţinere permis conducător auto (toate categoriile); menţinere funcţie; schimbare funcţie; reexaminare; accident; sesizare; angajare; redobândire permis suspendat sau anulat. Examinare şi consilierea psihologică la angajare şi periodică a persoanelor implicate în siguranţa circulaţiei rutiere pentru următoarele tipuri de activităţi: transport mărfuri generale, intern şi internaţional; transport persoane, intern şi internaţional; transport mărfuri periculoase (ADR), intern şi internaţional; transport valori bancare, intern şi internaţional; transport persoane în regim de taximetrie; coordonator activitate de transport (persoană desemnată); instructor auto; profesor de legislaţie rutieră. Examinarea psihologică la angajare şi periodică a celor care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei şi în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu. Legislaţia care reglementează aceste servicii este următoarea: Ordinul ministrului transporturilor 678/26.04.2002; Ordinul ministrului transporturilor 922/21.09.2007;… *Citeste tot*
Examinare in Psihologia muncii şi organizaţională Legislaţia actuală impune ca angajarea, menţinerea în funcţie (control periodic), reluarea sau schimbarea activităţii de bază a unui salariat, promovarea acestuia, indiferent de pregătire şi vârstă, se va face numai după ce a efectuat un control medical şi o verificare a aptitudinilor psiho-profesionale = examinare psihologica (H.G. nr. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, precum şi Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă nr. 319 din 2006). Serviciile de psihologia muncii completează investigaţiile medicale solicitate de medicul de medicina muncii pentru întocmirea fişei de aptitudini pentru fiecare dintre angajaţii companiei dumneavoastră. Astfel, vă stăm la dispoziţie cu următoarele tipuri de evaluări psihologice: Evaluarea psihologică la angajare face parte din procesul de selecţie, desfăşurat după recrutare, şi are rolul de a evidenţia dacă un candidat are într-adevăr abilităţile, aptitudinile şi atitudinea potrivită astfel încât să poată îndeplini cu succes cerinţele locului de muncă specificate în… *Citeste tot*
Serviciile de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale se adresează persoanelor fizice şi juridice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi/sau similare din România, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care solicită sau posedă dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale. Astfel venim în ajutorul celor care doresc să practice meseriile de agent de pază, paznic, poliţist comunitar, pădurar (la angajare şi examen periodic) să obţină sau să-şi menţină permisul de port armă: agenţi de pază; profesori de tir; sportivi amatori şi profesionişti; vânători amatori şi profesionişti (deţinătorii de arme de vânătoare); poliţişti comunitari; persoane fizice ce deţin arme pentru autoapărare; angajaţi şi administratori ai firmelor care transportă şi comercializează arme şi muniţii; angajaţi şi administratori ai firmelor care comercializează, montează şi execută servicii de întreţinere a sistemelor de pază si alarmare. Aceste evaluări psihologice sunt reglementate de următoarele prevederi… *Citeste tot*