Cerere Inscriere - Școala de Șoferi AVIAȚIA Galați

Cerere Inscriere

APROBAT,
SCOALA DE ŞOFERI “AVIAŢIA”
Director, Micro 39B, bl. J5, parter, vis-a-vis de Peco Petrom
Tel: 0236/472799; 0743/ 472799
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)
,
data nasterii: ziua ,
luna ,
anul ,
judet ,
localitate ,
domiciliul: judetul ,
localitate ,
str. ,
nr. ,
bl. ,
sc. ,
ap. ,
CI seria ,
numar ,
eliberat de ,
la data ,
CNP ,
tel. mobil ,
email ,
solicit scolarizarea pentru obtinerea categoriei .Subsemnatul imi exprim in mod expres consimtamantul ca SCOALA DE SOFERI “AVIAŢIA” sa prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine prin aceasta cerere, in scopul oferirii de raspuns la aceasta cerere precum in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii, sa asigure limitarea accesului persoanelor neautorizate le acestea.
Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de lege, care privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supravegherea a Datelor cu Caracter Personal sau justitie pentru apararea drepturilor garantate de lege.


DATA :
01-08-2023


APROBAT,
SCOALA DE ŞOFERI “AVIAŢIA”
Director, Micro 39B, bl. J5, parter, vis-a-vis de Peco Petrom
Tel: 0236/472799; 0743/ 472799
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)
,
data nasterii: ziua ,
luna ,
anul ,
judet ,
localitate ,
domiciliul: judetul ,
localitate ,
str. ,
nr. ,
bl. ,
sc. ,
ap. ,
CI seria ,
numar ,
eliberat de ,
la data ,
CNP ,
permis conducere nr. ,
categoria ,
eliberat de ,
la data de ,
tel. mobil ,
email ,
solicit scolarizarea pentru obtinerea atestatului .Subsemnatul imi exprim in mod expres consimtamantul ca SCOALA DE SOFERI “AVIAŢIA” sa prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine prin aceasta cerere, in scopul oferirii de raspuns la aceasta cerere precum in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii, sa asigure limitarea accesului persoanelor neautorizate le acestea.
Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de lege, care privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supravegherea a Datelor cu Caracter Personal sau justitie pentru apararea drepturilor garantate de lege.


DATA :
01-08-2023


Școala de șoferi Aviația © 2023 | Site creat de Brand Developer. Termeni și condiții