Consilier Siguranta - Școala de Șoferi AVIAȚIA Galați

Consilier Siguranta

Consilier de siguranță pentru transport de mărfuri periculoase, denumit în continuare consilier de siguranță poate fi orice persoană fizică desemnată de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile specifice și care deține în acest sens un certificat de pregătire profesională valabil.

Pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională a consilierilor de siguranță persoanele care sunt cel puțin absolvente de liceu.

Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de consilier de siguranță se realizează numai în centre de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor.

Scopul pregătirii este de a transmite candidaților cunoștințele și competențele specifice.

Cursurile de pregătire inițială sau periodică sunt organizate pe module specifice următoarelor tipuri de mărfuri, după cum urmează:

a) modulul de bază, cuprinzând subiectele comune tuturor tipurilor de mărfuri;
b) modulul adițional pentru mărfuri din clasa 1 (explozivi);
c) modulul adițional pentru mărfuri din clasa 2 (gaze);
d) modulul adițional pentru mărfuri din clasa 7 (materiale radioactive);
e) modulul adițional pentru mărfurile din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9 (solide și lichide). Acest modul acoperă și modulul prevăzut la lit. f);
f) modulul adițional pentru mărfurile clasificate cu numerele ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviație clasificat cu numerele ONU 1268 sau 1863 (carburanți lichizi).

Atenție: Pregătirea periodică se poate efectua în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranță.

Școala de șoferi Aviația © 2023 | Site creat de Brand Developer. Termeni și condiții