CURS TRANSPORT MARFA (CPI) - Școala de Șoferi AVIAȚIA Galați

CURS TRANSPORT MARFA (CPI)

DOCUMENTE LA BORDUL VEHICULULUI CONF. OG 27/2011

Actele conducatorului auto:

1.Carte de identitate + Permis de conducere valabil, corespunzator categoriei (C1 intre 3,5 si 7,5 tone, C – camion peste 7,5 tone, C+E – camion cu remorca, sau cap tractor cu semiremorca);

2. Certificatul profesional al conducătorului auto (atestatul);

3. Legitimaţia de serviciu a conducătorului auto = face proba contractului de munca;

4. Actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul cetăţenilor străini;

5. Cardul conducatorului auto;

Actele masinii:

1.  Certifical de inmatriculare cu ITP valabil. Se face la 1an, intr-o statie ITP autorizata de RAR (Registrul Auto Roman).

2. Copia conformă a licenţei de transport rutier public sau a certificatului de transport în cont propriu, după caz. Aceasta conţine informaţii privind datele de identificare ale operatorului de transport şi este personalizată cu numărul de înmatriculare al autovehiculului.

3. RCA = asigurarea obligatorie de raspundere civila.

4. Taxele de drum;

1. Document de transport:

– scrisoare de transport CMR, pentru transportul rutier public în trafic naţional şi internaţional precum şi pentru transportul în cont propriu în trafic internaţional;

– avizul de însoţire, pentru transportul în cont propriu în trafic naţional.

2. Certificatul conducătorului auto.

3. Legitimaţia de serviciu a conducătorului auto.

4. Actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul cetăţenilor străini.

5. Dovada dreptului de deţinere a autovehiculului (contract de leasing sau contract de închiriere, după caz), copie conformă cu originalul sau în original.

Suplimentar, pentru transportul în trafic internaţional, la bordul autovehiculului trebuie să se mai afle şi următoarele documente:

 • autorizaţia de transport în trafic internaţional (pentru statele care nu sunt membre UE);

 • certificatul de încadrare în normele de poluare şi siguranţă rutieră;

 • certificatul de inspecţie tehnică internaţional.

Suplimentar, pentru transportul de mărfuri periculoase, la bordul autovehiculului trebuie să se mai afle următoarele documente:

 • atestatul ADR al conducătorului auto;

 • certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român, după caz;

 • fişa de siguranţă.

Tahograf – echipamentul care se instaleaza la bordul vehiculelor rutiere, avand ca scop indicarea, inregistrarea si stocarea, in mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule si a anumitor perioade de lucru ale conducatorilor auto.

Trebuie verificat odata la 2 ani.

Este interzis ca un conducator auto sa intervina asupra aparatului tahograf.

Este interzis sa plece in cursa cu aparatul tahograf defect.

Daca se defecteaza pe parcursul unei curse, se scoate diagrama din aparat, si conducatorul auto va completa pe verso perioadele de lucru si odihna, folosind simboluri specifice:

 • Timpul de conducere (volanul);
 • Alte activitati (ciocanelele);
 • Timp la dispozitie (patratul cu diagonala);
 • Timpi de odihna (patul);

CONDUCERE

Durata maxima de conducere continua – 4 ore si 30 minute.

Dupa maxim 4 ore si 30 minute de conducere, conducatorul auto trebuie sa faca o pauza de cel putin 45 minute consecutive sau doua pauze: prima pauza de 15 min + o pauza de 30 min, ( pauza scurta mereu prima) repartizate in perioada de 4 ore si 30 minute.

Durata totala de conducere zilnica – normal 9 ore/zi

Poate fi marita la maxim 10 ore/zi de maxim 2 ori/saptamana

Exemple: 4,5h (conducere)+ 45 min.pauza + 4,5 h condus = 9 ore/zi

Sau: 2h conducere + 15 min, pauza +2,5 ore conducere+30 min pauza+4,5 ore= 9 h

Zi cu 10 ore de conducere:

4,5 ore condus+45 min pauza +4,5 ore condus+45 min pauza+ 1 ora condus = 10 ore

Exceptii : conducatorul poate sa se abata de la aceste reguli, pentru a asigura securitatea persoanelor sau a incarcaturii sale, cu conditia de a nu periclita siguranta rutiera. Conducatorul auto trebuie sa mentioneze genul si motivul derogarii pe foaia de inregistrare – diagrama tahograf.

Dupa cel mult 6 perioade de conducere conducatorul auto trebuie sa-si ia obligatoriu o perioada de odihna saptamanala (normal 45 ore, min 24 ore, cu conditia sa compensam diferenta).

Astfel cele 6 perioade pot fi :

2 de cate 10 ore = 20 ore

4 de cate 9 ore = 36 ore

Maxim pe saptamana = 56 de ore

Oricare 2 saptamani consecutive nu trebuie sa depaseasca un total de ore conduse de maxim 90 de ore.

ODIHNA

Perioada zilnica de odihna – normal 11 ore consecutive/ zi.

De maxim 3 ori/sapt poate fi redusa la doar 9 ore/ zi – Aceasta reducere nu necesita compensare.

Perioada de odihna zilnica fractionata

Perioada de odihna zilnica NU se poate lua in doua sau in trei intervale separate.

Singura varianta de fractionare este 3 ore+ 9 ore (perioada scurta mereu prima) = 12 ore deci trebuie sa avem zilnic un interval de odihna de minim 9 ore, in care se ia odihna pasiva, somnul.

In varianta fractionata perioada zilnica de odihna totala trebuie sa fie majorata de la 11 ore la cel putin 12 ore.

Perioada zilnica de odihna poate fi petrecuta in vehicul cu conditia ca acesta sa fie echipat cu o cabina de dormit si sa fie in stationare.

Perioada saptamanala de odihna

Odihna saptamanala normala a conducatorul auto este de minim 45 de ore consecutive.

Poate fi redusa pana la minim 24 de ore, cu conditia ca diferenta ( orele neluate de odihna) sa se recupereze pana la sfarsitul celei de-a treia saptamani, prin alipire la o alta perioada cel putin minima de odihna (de 24 de ore cel putin + orele neluate de odihna de acum 3 saptamani).

Exemplu:

Sfarsit SaptSapt 1Sapt 2Sapt 3Sapt 4Sapt 5
Odihna24 ore30 ore40 ore24+21 (din sapt 1)= 4545+15 (din sapt 2)+5 din sapt 3-optional = 65 ore
Rest de luat45-24= 21ore45-30= 15ore45-40= 5 ore45-24=210

Perioada de odihna – echipaj dublu

Pe parcursul unui interval de 30 de ore in care vehiculul este condus de cel putin doi conducatori auto, fiecare conducator auto trebuie sa beneficieze de o perioada de odihna de cel putin 9 ore consecutive.

Perioada de odihna zilnica fractionata

Perioada de odihna zilnica NU se poate lua in doua sau in trei intervale separate.

Singura varianta de fractionare este 3 ore+ 9 ore (perioada scurta mereu prima), total 12 ore deci trebuie sa avem zilnic un interval de odihna de minim 9 ore, in cae se ia odihna pasiva, somnul.

In varianta fractionata perioada zilnica de odihna totala trebuie sa fie majorata de la 11 ore la cel putin 12 ore.

Perioada zilnica de odihna poate fi petrecuta in vehicul cu conditia ca acesta sa fie echipat cu o cabina de dormit si sa fie in stationare.

Perioada zilnica de conducere – caz particular

Singura posibilitate de intrerupere a perioadei zilnice de odihna poate interveni pentru urcarea sau coborarea autovehiculului de pe feribot sau tren, cu conditia ca:

 • sa aiba acces la o cabina de dormit sau la o cuseta;

 • maxim 2 intreruperi intre cele doua perioade de odihna, iar insumate sa nu depaseasca 1 ora;

DIAGRAMA TAHOGRAF

Conducatorul auto trebuie sa mentioneze pe diagrama tahograf la introducere:

 • numele si prenumele conducatorului auto

 • localitatea de plecare

 • data plecarii

 • numar de inmatriculare al masinii

 • km la plecare.

Conducatorul auto trebuie sa mentioneze pe diagrama tahograf la scoatere:

 • localitatea de sosire

 • data sosirii

 • km la sosire;

 • km parcursi (diferenta intre km la sosire si km la plecare).

Diagramele trebuie sa inregistreze activitatea unui conducator auto pentru 24 de ore. In 24 de ore se poate folosi o singura diagrama.

Daca schimba masina, soferul va completa pe spatele diagramei nr. celei de-a doua masini, si va completa timpii de conducere si odihna folosindu-se de simbolurile specifice (volan pt conducere, pa pt odihna, etc.. )

OBLIGATII

Operatorul de transport trebuie:

 • sa monteze prin agenti economici autorizati tahograf;

 • sa organizeze activitatea de transport astfel incat conducatorii auto sa poata respecta regulile referitoare la perioadele de conducere si de odihna;

 • sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor cu tahograful defect sau nesigilat;

 • sa asigure diagramele tahograf suficiente pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;

 • sa verifice daca conducatorii auto cunosc si respecta prevederile referitoare la perioadele de conducere, de odihna si repaus;

 • sa tina evidenta diagramelor tahograf pentru fiecare conducator auto, in ordine cronologica, pentru o perioada de doi ani.

Conducatorul auto trebuie:

 • sa respecte perioadele de conducere, de odihna si de repaus; daca se constata in trafic faptul ca nu au fost respectati timpii de odihna si conducere, organele de control vor lua masura imobilizarii masinii in trafic.

 • sa se asigure de buna functionare a aparatului tahograf;

 • sa utilizeze corect aparatul si butonul selector si sa completeze corect foile de inregistrare-diagramele tahograf;

 • sa nu circule cu aparatul deschis sau sa utilizeze mai multe diagrame in aceeasi zi care nu sunt adaptate modelului de tahograf;

 • sa prezinte la cererea organelor de control abilitate, diagramele din ziua in curs plus 28 de diagrame din urma.Dupa 28 de zile diagramele se depun la sediul operatorului pentru control ce poate acoperi anul in curs plus anul precedent.

Sunt interzise platile acordate conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcusa si/sau cantitatea de marfuri transportate de natura a pune in pericol securitatea traficului.

CONTRAVENTII

Operatorul de transport rutier:

 • lipsa tahografului;

 • utilizarea unor tahografe fara aprobare de model, defecte sau desigilate;

 • neasigurarea foilor de inregistrare pentru efectuarea intregului transport;

 • neefectuarea controlului intern cu privire la respectarea timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihna;

 • neutilizarea tahografelor, a foilor de inregistrare ori folosirea defectuoasa a acestora;

 • necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducatorului auto si a vehiculului;

 • acordarea de catre operatorul rutier a unor plati conducatorilor auto in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfa transportata;

 • nerespectarea limitei de 50 km/h;

 • interventiile asupra tahografului;

 • falsificarea datelor de pe foile de inregistrare sau de pe cartelele conducatorilor auto;

 • lipsa, la sediul operatorilor de transport rutier a foilor de inregistrare;

 • neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a foilor de inregistrare pentru ultimii 2 ani;

 • refuzul de a se supune controlului.

Conducator auto:

 • interventii asupra tahografului;

 • falsificarea datelor de pe foile de inregistrare sau de pe cartelele conducatorilor.

Vehiculul este imobilizat in trafic pana la indeplinirea conditiilor privind timpul de conducere, pauzele si timpul de odihna.

MANIPULAREA SELECTORULUI

Conducatorul auto trebuie sa manipuleze butonul selectorului de pe aparatul tahograf astfel incat sa se inregistreze corect si distinctiv urmatoarele activitati:

 • timpii petrecuti la volan care stabilesc perioadele de conducere;

 • alti timpi de munca in afara de perioadele de conducere:incarcarea, descarcarea, intretinerea vehiculului etc.;

 • perioadele de odihna si repaus;

 • timpii in care conducatorul auto este indisponibil si nu dispune liber de timpul sau:timpii de asteptare la vama, la incarcare, descarcare sau pentru a raspunde altor solicitari etc., timpii petrecuti alaturi de un conducator auto in timpul mersului, timpii petrecuti intr-o cabina de dormit in timpul mersului.

Fiecare conducator auto are propriile diagrame tahograf, suficiente pentru efectuarea intregului parcurs al transportului. Durata maxima de utilizare a foilor de inregistrare-a diagramelor tahograf, oricare ar fi forma acestora, trebuie sa fie de 24 de ore. Diagrama tahograf nu trebuie scoasa din vehicul inainte de sfarsitul perioadei zilnice de lucru decat daca scoaterea ei a fost autorizata (control rutier, schimbarea vehiculului, defectarea aparatului).

Conducatorul nu poate utiliza mai multe diagrame in aceeasi zi de lucru. In cazul schimbarii vehiculului, acesta va inscrie pe spatele diagramei utilizate pentru prima cursa:

 • numarul de inmatriculare al noului vehicul;

 • kilometrajul care figureaza pe contorul kilometric al noului vehicul;

 • ora schimbarii vehiculului.

In cazul defectarii aparatului tahograf, indicatiile referitoare la diferitele perioade de activitate trebuie sa fie scrise de mana pe spatele diagramei de conducatorul auto, utilizand simbolurile corespunzatoare.

Membrii echipajului trebuie sa pastreze in permanenta diagramele din saptamana in curs si pe cea din ultima zi de conducere din saptamana precedenta, pentru a le prezenta organelor de control.

SISTEMUL DE FRANARE

Factori care influenteaza distanta de franare sunt viteza, masa vehiculului, şi aderenţa.

1.Viteza de deplasare:

 • la dublarea vitezei de deplasare, în aceleaşi condiţii de drum, distanţa de frânare necesară pentru oprirea vehiculului creşte de aproximativ 4 ori

2.Masa autovehiculului: distanţa necesară pentru oprirea unui autovehicul de mare tonaj, faţă de cea necesară pentru oprirea unui autoturism este de aproximativ de 2 ori mai mare

3. Aderenta la sol: distanţa de frânare necesară pentru oprirea vehiculului în condiţiile unui carosabil umed, faţă de cea necesară în condiţiile circulaţiei pe carosabil uscat, creşte de aproximativ 2 ori

Prin distanţa de oprire se înţelege suma dintre distanţa pacursă în timpul de reacţie şi distanţa parcursă în timpul de frânare.

Distanta de oprire = distanta de reatie + distanta de franare

Viteza de deplasare trebuie adaptată astfel încât să permită oprirea autovehiculului în limita câmpului de vizibilitate; pentru a controla un derapaj va trebui să nu frânaţi, nu acceleraţi şi contrabracaţi roţile.

Frana de serviciu trebuie actionata treptat şi controlat.

TRANSMISIA

1. Def: Sistemul de transmisie = ansamblul organelor autovehiculului care are rolul de a prelua de la motor, a trece, a modifica si distribui momentul motor de la rotile motrice ale autovehiculului.

2. Rolul transmisiei :

 • asigură transmiterea fluxului de putere, de la motor la roţile motrice
 • amplifică/multiplică momentul motor transmis la roţile motrice prin intermediul unor componente ale sale

Componentele sistemului de transmisie:

 1. Ambreiaj
 • Permite cuplarea progresiva a motorului cu transmisia.

Pentru a diminua şocurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de viteză se recomandaambreierea progresivă, concomitent cu accelerarea până la turaţia economică, adica sincronizarea corespunzătoare a acţionării pedalei de ambreiaj cu cea de acceleraţie.

Riscul producerii de socuri in transmisie apar in special in poziţiile de apăsare intermediare, care corespund patinării ambreiajului.

Cel mai riguros control al acţionării pedalei de ambreiaj, în scopul evitării şocurilor în transmisie, este necesar la pornirea de pe loc, apoi in trepte inferioare de viteza.

 • Permite întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la roţile motrice, in pozitia apasat
 • Protejează transmisia de şocuri şi la suprasarcini

Riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj:

 • Supraincalzirea ambreiajului
 • Uzura prematură a rulmentului de presiune al ambreiajului
 1. Cutie de viteze:
 • Permite modificarea forţei de tracţiune în funcţie de variaţia rezistenţelor la înaintare
 • multiplică momentul motor transmis la roţile motrice
 • permite întreruperea transmiterii fluxului de putere de la motor la roţile motrice, cand este in poziti Liber sau Neutru

 • permite mersul înapoi fără inversarea sensului de rotaţie a motorului

 • permite modificarea raportului de transmitere a momentului motor la roţile motrice
 1. Transmisia pricipala
 • multiplică momentul motor transmis la roţile motrice
 1. Diferentialul = este un mecanism ce permite rotilor motoare sa se roteasca independent una fata de cealalta, lucru necesar in viraje unde roata exterioara parcurge o distant mai mare decat cea din interiorul virajului.

Rol: – permite ca roţile aceleiaşi punţi motoare să ruleze la turaţii diferite

– distribuie momentul motor la roţile motrice

 1. Reductor-distribuitor – exista doar la masinile cu mai multe punti motoare
 2. Arbori planetari = transmit momentul motor de la diferential la rotile motoare
 3. Transmisia cardanica
 • distribuie momentul motor la roţile motrice
 • permite compensarea variaţiilor de poziţie relativă a componentelor transmisiei

FACTORI CARE CONTRIBUIE CONDUCEREA ECONOMICA SI REDUCEREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

Consumul de combustibil = cantitatea de combustibil consumată pentru producerea unei unităţi de lucru mecanic măsurată în KWh sau CPh

A. Optimizarea raportului dintre turatia motorului si viteza de deplasare.

 1. La plecarea de pe loc, puterea necesara pentru punerea in miscare a masinii este maxima, si de asemeni si consumul de combustibil. Forta de tractiune masurata la rotile motrice este maxima in treapta intai de viteza.
 1. La deplasare in trepte inferioare momentul transmis la rotile motoare este mai mare decat momentul motor.
 2. Pe masura ce crestem viteza de deplasare prin accelerare, atingem zona superiora a plajei verzi a turometrului si atunci trecem in trepta superioare de viteza, turatia scazand (si odata cu aceasta si consumul de combustibil) dar ramanand tot in plaja verde.
 3. Pentru reducerea consumui de combustibil se recomanda utilizarea treptelor schimbătorului de viteze astfel încât să se asigure funcţionarea motorului în plaja de turaţii delimitată prin marcajul de culoare verde pe turometru
 4. Daca aceiasi viteza de deplasare se poate realiza in in viteza a cincea si in a patra – de exemplu 70 km/h, vom opta pentru treapta superioara = mai rapida de viteza (a cincea), acolo unde avem consumul mai redus de combustibil, datorita unei turatii mai reduse a motorului (dar tot in plaja verde)
 5. Rezerva de putere a motorului este cea mai mare la turaţiile din intervalul de turaţii economice, de culoare verde a turometrului, acolo unde se inregistreaza forta de tractiune cea mai mare si consum minim de combustibil

Daca un segment de drum, sau o situatie in trafic necesita o rezerva mai mare de putere, se trece intr-o treapta inferiaora de viteza, fapt ce duce la cresterea fortei de tractiune. Folosirea instalatiei de aer conditionat scade rezerva de putere disponibila si creste consumul de combustibil.

Școala de șoferi Aviația © 2023 | Site creat de Brand Developer. Termeni și condiții